BIOS-S

BIOS S

Firma „Bios“ iz Visokog je otvorila farmu pilića u Pusmulićima nadomak Srebrenice.
Ova farma je izgrađena na nekoliko stotina kvadratnih metara, na dvije etaže. Trenutno tove 60 000 pilića.
Firma „Bios“ posluje sa firmom „Brovis“, članicom grupacije „Ovako“ koja se bavi peradarstvom – od proizvodnje matičnog jata do konačne prerade i vlastite logistike po pitanju plasmana vlastitih proizvoda.