PRODAJA REPROMATERIJALA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU > SREDSTVA ZA ZAŠTITU (PESTICIDI)

– SORTIMENT SREDSTAVA ZA ZAŠTITU (PESTICIDA)

Za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa neophodno je biljku održati zdravom, od početka vegetacije do plodonošenja. U tu svrhu se koriste pesticidi (herbicidi, fungicidi, insekticidi, repelenti…). Posjedujemo širok asortiman zaštitnih sredstava renomiranih proizvođača iz ove oblasti.

Ime potiče od latinskih riječi pestis-kuga i caedere-ubiti. Preparat je smjesa jedne ili više aktivnih supstanci sa drugim hemijskim supstancama koje omogućavaju njezinu upotrebu na najučinkovitiji način. Aktivna supstanca je ona supstanca u formulaciji sredstava za zaštitu bilja koja je djelotvorna na štetočine. Oblik u kojem se sredstvo nalazi naziva se formulacija.

Podjela prema skupini organizama na koje djeluje:
* Akaricidi – sredstva za suzbijanje štetnih grinja
* Algicidi – sredstva za suzbijanje algi
* Avicidi – sredstva za suzbijanje ptica
* Baktericidi – sredstva za suzbijanje bakterija
* Fungicidi – sredstva za suzbijanje gljiva
* Herbicidi – sredstva za suzbijanje korova
* Insekticidi – sredstva za suzbijanje štetnih insekata
* Limacidi – sredstva za suzbijanje puževa
* Nematocidi – sredstva za suzbijanje štetnih nematoda
* Okvašivači – sredstva za poboljšanje kvašljivosti i ljepljivosti
* Rodenticidi – sredstva za suzbijanje štetnih glodara
* Repelenti – sredstava za odbijanje divljači
* Regulatori rasta – sredstva za regulaciju rasta biljaka

Imajući u vidu da su pesticidi sredstva čijom nepravilnom primjenom lahko dolazi do štetnih posledica po čovjeka i po njegovu okolinu potrebno je znati kako se njima pravilno rukuje. Prije svake upotrebe potrebno je je biti pravilno zaštićen, odnosno nositi zaštitno odijelo, zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Sredstva pripremati u za to posebno namenjenoj prostoriji, zaštićenoj od vjetra naročito kada su u pitanju praškasti preparati. Ukoliko je potrebno miješati sredstvo, upotrebljavaju se posude koje se koriste samo za pesticide. Nakon upotrebe svu aparaturu (prskalice i posude) treba dobro oprati.

pesticidi

Podjela prema obliku djelovanja:

* DEPRESIVNO – izazivaju klonulost i zastoj u rastu
* FUMIGANTNO -DISAJNO – djeluju preko organa disanja
* KONTAKTNO – preko dodira sa organizmom
* DIGESTIVNO – preko probavnog sistema
* SISTEMNO – preko sokova biljke ili tjelesne tekućine organizma
* TRANSLOKACIJSKO – djelovanje na sve organe organizma bez obzira na način unošenja
* PERZISTENTNO -produženo vrijeme djelovanja
* REZIDUALNO – djeluje na štetočine određeno razdoblje nakon upotrebe sredstva
* KUMULATIVNO – djelovanje koje postiže učinak tek u određenom vremenskom razdoblju, pošto se nagomila dovoljna količina aktivne supstance u organizmu
* SELEKTIVNO – izborno djelovanje sredstva koje je više otrovno za jedne biljke  ili životinske vrste nego za druge
* TOTALNO – djelovanje na sve vrste
* PREVENTIVNO – djeluju preventivno na izvore zaraze
* KURATIVNO – djeluje pošto je došlo do zaraze

Oznake pojedinih formulacija:

* EC – koncentrovana emulzija
* SL – vodotopivi koncentrat
* SC – koncentrovana suspenzija
* TK – tekući koncentrat koji se koristi nerazrijeđen
* WP – močivo prašivo za suspenziju
* SP – topivo prašivo
* SG – disperzivna mikrogranula
* MC – mikrokapsularni koncentrat za suspenziju
* K – kristali
* Pa – pasta
* Tpa – tekuća pasta
* P – prašivo za zaprašivanje usjeva
* G – granule
* Psj – prašivo za zaprašivanje sjemena
* M – mamci
* KM – koncentrat za mamac

Emulzija- je smjesa u kojoj su fine kapljjice jedne tekućine raspršene u drugoj (ulje u vodi)

Suspenzija- je disperzivni sistem krutih čestica raspršenih u tekućini. Ima izgled zamućene tekućine

Pokazatelji otrovnosti

Letalna doza – ona količina supstance koja može da izazove smrt

Toleranca – najveća dopuštena količina aktivne supstance koja se smije nalaziti u proizvodu u trenutku stavljanja u promet

Karenca – najkraće razdoblje koje mora proći između upotrebe sredstava za zaštitu bilja i žetve,berbe ili puštanja stoke na ispašu

Fitotoksičnost – oštećenje kulturne biljke nakon upotrebe sredstava za zaštitu

Otrovnost – svojstvo sredstva za zaštitu bilja da uzrokuje oštečenje u organizmu

Doza i koncentracija

Doza – označava količinu aktivne supstance ili formulacije koje se upotrebljava po jedinici površine (l/ha) ili (l/100m2)

Koncentracija – količina aktivne supstance ili sredstva za zaštitu u vodi izražen u %

Mogućnost miješanja – ako nema podataka u uputama proizvođača, preporučuje se pridržavati pravila da se miješaju istovrsne formulacije sredstva za zaštitu bilja.

www.bios.ba