Bios: HACCP je garant da će povrće stići zdravo i kvalitetno do kupaca

Pored prodaje i montaže objekata, u Biosu se proizvodi i rasad povrća i cvijeća koji je visokog kvaliteta i uzgojen je u kontrolisanim uslovima.

“Bios” iz Donje Vratnice, kod Visokog je poljoprivredno – proizvodno – prometno – uslužna zadruga koja se bavi proizvodnjom i montažom plastenika, zatim proizvodnjom rasada, kao i uzgojem i otkupom voća i povrća. Osnovana je 2004 godine.

Ova zadruga broji 380 članova, sa preko 1.000 koperanata, a svoje montirane plastenike plasira u preko 60 općina.

Takođe, objekte trenutno izvoze u Crnu Goru, na Kosovo i u Tursku, a čekaju i na međunarodni certifikat u segmentu kvaliteta proizvodnje.

Proizvodnja povrća u kontrolisanim uslovima

U razgovoru s Amrom Hodžić, diplomiranim inženjerom poljoprivrede saznali smo da su najčešće dimenzije njihovih konstrukcija 50 ili 100 metara kvadratnih, ali se uvijek poštuju želje kupaca i rade se veličine po narudžbi, tako da i cijene zavise od zahtjeva zainteresovanih.

Ova inženjerka istakla je za Agroklub da su svi njihovi staklenici izrađeni od pocinkane cijevi.

Uzgoj povrća po međunarodnim standardima

Bitan faktor je i visokokvalitetna folija koja sprečava prodor UV zraka i posjeduje Antiflog sistem koji ne dozvoljava stvaranje kondenza, a ugradnjom modernog sistema navodnjavanja, unapređuje se i olakšava sama proizvodnja u zaštićenom prostoru“, pojašnjava Hodžić.

Pored prodaje i montaže objekata, u Biosu se proizvodi i rasad povrća i cvijeća koji je visokog kvaliteta i uzgojen je u kontrolisanim uslovima.

Njihova proizvodnja je pod stalnim nadzorom Federalnog zavoda za poljoprivredu, kao i poljoprivrednih inspektora. Pored toga, vrše otkup, skladištenje i distribuciju voća i povrća.

Otkupnu cijenu diktira tržište

Pomenuta zadruga posjeduje međunarodni certifikat HACCP, koji potvrđuje da rade u skladu sa pozitivnim propisima i standardima u pogledu kvaliteta, higijene i ekologije kada je riječ o skladištenju poljoprivrednih proizvoda.

Na pitanje kako je organizovan otkup Amra nam je odgovorila sljedeće:

Otkup poljoprivrednih proizvoda vrši se na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a navedeni certifikat nam garantuje da će voće i povrće stići zdravo i kvalitetno do naših kupaca“.

U toku je otkup paprike

Trenutno otkupljuju paprike, paradajz i krastavce, a u planu je i otkup kupusa tako da se prati kompletna sezona prispijevanja pojedinih povrtarskih vrsta.

Cijene diktira tržište tako da se one mijenjaju u zavisnosti od trenutnih vrijednosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu.

Otkup se vrši od svih naših kooperanata kao i od poljoprivrednih proizvođača koji još uvijek ne sarađuju sa nama“, napominje naša sagovornica.

agroklub.ba

Saima Trako-Silajdžić

Saima Trako-Silajdžić

Diplomirani inženjer poljoprivrede, voćarstva i vinogradarstva. Najveći dio svog bogatog radnog staža provela je u oblasti hortikulture i rasadničarske proizvodnje ukrasnog bilja, sadnica voća i ljekovitih vrsta. Imala je uticaja i na agrarnu politiku u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo ekspanzijom, posebno u proizvodnji jagodastog voća.

.